Tag - dole

1
Pinoys Travel ban in Afghanistan – Latest Update

Pinoys Travel ban in Afghanistan – Latest Update

Here’s a latest update regarding the Travel ban to Afghanistan.

“For OFWs going to Afghanistan, Brion said “ang ating mga OFWs na employee ng coalition forces at ng mga recognized international organizations like United Nations, mga ahensya nito, Red Cross, iyon pong mga katulad na organisasyon ay papayagan po natin ang ating mga manggagawa na ma-deploy diyan.”

To read the full report from ABS-CBN, click here.

Copyright © 2006 - 2017. Pinoy Globetrotter . Powered by LDM Media Co.